És un festival de ciutat, i al mig de la ciutat.

És un festival de participació, Jugatú és per a tothom.

És un festival per fer entrar el joc a les escoles.

És un festival al voltant de la creativitat.